Nives Rupnik, dipl. ekon.

Funkcija: Vodja, samostojna strokovna sodelavka VII/1


Nives Rupnik se je rodila septembra 1967 v Mariboru. Decembra, leta 2009 je diplomirala na UP Fakulteti za management Koper. Leta 2010, se je na isti fakulteti vpisala na magistrski študijski program, smer Podjetništvo, kjer študij zaključuje.

Na UP ZRS se je zaposlila leta 2012, kot samostojna strokovna sodelavka za področje mednarodnega poslovnega sodelovanja, in sicer na Centru za sodelovanje z gospodarstvom (CSG). Aktivno je vključena je v več mednarodnih projektov, ki jih izvaja CSG. Je članica univerzitetne katedre za podjetništvo.

V letih pred zaposlitvijo na UP ZRS je pridobivala delovne izkušnje v gospodarstvu, sprva na področju avtomobilske industrije v uvozno-izvoznem poslovanju, nato pa še v zavarovalništvu na področju finančno-računovodskega poslovanja.

 

Področja dela:

  • projektni management;
  • administrativno in finančno upravljanje projektov CSG ter vodenje in upravljanje mednarodnih projektov s področja spodbujanja podjetništva in krepitve sodelovanja znanstveno-raziskovalne sfere z gospodarstvom.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh