Milena Bučar Miklavčič

Funkcija: namestnica predstojnice, višja asistentka


Leta 1982 je diplomirala iz področja organske kemije na  Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Poučevala je kemijo in fizikalno kemijo na Gimnaziji v Kopru, nato pa se je zaposlila v razvojnem oddelku tovarne Iplas. Leta 1995 je ustanovila zasebni laboratorij, ki se je kasneje preoblikoval v LABS d.o.o. Inštitut za ekologijo, analizo oljčnega olja in kontrolo. Od ustanovitve Znanstveno-raziskovalnega središča Koper dela in raziskuje na številnih projektih s področja oljkarstva. Od leta 2004 vodi akreditirani Laboratorij za preskušanje olja, ki se je ustanovil s skupnimi močmi LABS-ovega kadra in opreme ter ZRS-ja. Od leta 2008 predava na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. 

 

Področja dela:

  • Vodja akreditiranega laboratorija,
  • Senzorično ocenjevanje oljčnega olja,
  • Delo na raziskovalnih projektih,
  • Članstvo v  številnih  mednarodnih senzoričnih  komisijah in v strokovni skupini za senzorično ocenjevanje oljčnega olja  pri Mednarodnem svetu za oljke,
  • Članica strokovne skupine za oljčno olje pri Evropski skupnosti v Bruslju.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh