mag. Saša Pišot

Funkcija: višja asistentka


Saša Pišot, je raziskovalno-razvojna asistentka na Inštitutu za kineziološke raziskave  ter asistentka na UP PEF in UP FAMNIT- program Aplikativne kineziologije. Diplomirala je leta 1996 na UL FDV s področja sociologija kadrovske smeri, leta 2008 pa pridobila naziv Magistra kulturnih študij in antropologije na UP FHŠ. Je doktorska študentka na UL FDV, na področju Študije vsakdanjega življenja. Vključena je v aktualne nacionalne in mednarodne projekte, ki jih izvaja inštitut. Področja raziskovanja  so se dotikajo socioloških vsebin in posebnosti sodobne družbe oz. gibalne/športne aktivnosti posameznih družbenih skupin. 

 

Področja dela:

  • sociologija vsakdanjega življenja s poudarkom na družbenih dejavnikih gibalne/športne aktivnosti in sociologija športa


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh