prof. dr. Vesna Mikolič

Funkcija: znanstvena svetnica


Prof. dr. Vesna Mikolič, znanstvena svetnica, je zaposlena na Inštitutu za jezikoslovne študije UP ZRS in na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ. Bila je nosilka več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, udeležuje se mednarodnih znanstvenih konferenc, predavala je na več slovenskih in tujih univerzah ter ima bogato znanstveno bibliografijo. Je avtorica oz. soavtorica monografij Jezik v zrcalu kultur in Med kulturami in jeziki ter urednica in soavtorica Turističnega terminološkega slovarja TURS in Turističnega korpusa TURK. Je članica uredniškega odbora znanstvene revije Annales, bila je vodja več mednarodnih znanstvenih konferenc in poletnih šol, od leta 1994 vodi projekt poletnih tečajev slovenskega jezika. Je tudi prejemnica študentske Prešernove nagrade UL FF in nagrade Sklada za znanstveno odličnost UP.

 

Področja dela:

  • družbeno jezikoslovje,
  • pragmatika, semantika,
  • jezikovna politika,
  • etnična identiteta,
  • sporazumevalna zmožnost v prvem, drugem in tujem jeziku,
  • medkulturna komunikacija, jezik znanosti, turizma in literature,
  • leksikologija in leksikografija, 


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh