doc. dr. Urška Bratož

Funkcija: znanstvena sodelavka


Dr. Urška Železnik je raziskovalka na UP ZRS in docentka na UP FHŠ. Diplomirala je leta 2005 iz kulturnih študijev in antropologije na UP Fakulteti za humanistične študije v Kopru na temo možnosti metodološkega prepletanja antropologije z zgodovinopisjem. Med letoma 2005 in 2010 je bila v Znanstveno-raziskovalno središče vključena kot mlada raziskovalka (in podiplomska študentka doktorskega študijskega programa Zgodovina Evrope in Sredozemlja na UP FHŠ). Doktorirala je aprila 2010 pod mentorstvom prof. dr. D. Darovca na temo pojavljanja epidemij kolere v 19. stoletju na območju Avstrijskega primorja. Je avtorica več znanstvenih člankov na temo zgodovine medicine in epidemičnih bolezni ter socialne zgodovine, vključena pa je tudi v različne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte.

 

Raziskovalna področja:

  • socialna zgodovina,
  • zgodovina vsakdanjega življenja,
  • zgodovina medicine in zdravja,
  • epidemične bolezni,
  • higienizacija,
  • zdravstvene prakse,
  • 19. stoletje.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh