dr. Tina Rožac

Funkcija: asistentka z doktoratom


Tina Rožac (rojena 1984 v Kopru) je diplomirala leta 2008 na Fakulteti za humanistične študije Koper, program slovenistika, z diplomsko nalogo Medijska reprezentacija vstopa Slovenije v Evropsko unijo: diskurzivna analiza izbranega slovenskega časopisja z obeh strani slovensko-italijanske meje pod mentorstvom izr. prof. dr. Vesne Mikolič. Trenutno je vpisana na podiplomski študij slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Med študijem se posveča raziskovanju narečnega diskurza. V okviru Znanstveno-raziskovalnega središča sodeluje pri izvajanju različnih projektov Inštituta za jezikoslovne študije.

 

Področja dela:

  • analiza diskurza,
  • dialektologija,
  • govorjeni jezik.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh