doc. dr. Mitja Gerževič (zunanji sodelavec)

Funkcija: znanstveni sodelavec


Mitja Gerževič je raziskovalec na UP ZRS (Inštitut za kineziološke raziskave) in asistent na študijskem programu Aplikativna kineziologija (UP FENIKS v ustanavljanju). Diplomiral je leta 2004 na Fakulteti za šport na Univerzi v Ljubljani s področja živčno-mišične aktivacije in naslovom diplomske naloge "Primerjava metod merjenja nivoja mišične aktivacije". Študij je nadaljeval na Fakulteti za šport na podiplomskem programu Kineziologija, kjer je leta 2011 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Utrujanje med različno intenzivnim 6-minutnim veslanjem". Je avtor oz. soavtor več strokovnih in znanstvenih prispevkov na konferencah, izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah in znanstveni monografiji. Sodeluje pri več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, uredniškem odboru znanstvene revije Annales Kinesiologiae in različnih strokovnih združenjih. Njegova širša raziskovalna in strokovna področja sta kineziologija in šport, ožja pa nevro-mehanika gibanja človeka, analiza gibanja in obremenitev na človeka, živčno-mišično utrujanje, športno in kondicijsko treniranje ter vadba za različne ciljne skupine, veslanje, alpsko smučanje, deskanje na snegu.© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh