izr. prof. dr. Mateja Sedmak

Funkcija: znanstvena svetnica


Mateja Sedmak je doktorica socioloških znanosti, izredna profesorica in znanstvena svetnica, zaposlena na Znanstveno-raziskovalnem središču (UP ZRS) Univerze na Primorskem. Od leta 2007 je vodja Inštituta za družboslovne študije na UP ZRS, od ustanovitve leta 2000 do 2013 je bila tudi vodja Centra za raziskovanje javnega mnenja na UP ZRS. Predava na Fakulteti za humanistične študije, Fakulteti za turistične študije in Fakulteti za kineziološke študije Univerze na Primorskem. Je urednica revije Annales – Series Historia in Sociologia indeksirani v A&HCI in članica uredniškega odbora Družboslovnih razprav ter uredniškega odbora revije italijanskega sociološkega društva Italian Sociological Review; je tudi članica predsedstva Slovenskega sociološkega društva in komisije Commission on Urban Anthropology (CUA). Je vodja več nacionalnih in mednarodnih projektov.

 

Področja dela:

  • etnične študije,
  • medkulturne študije,
  • sociologija družine,
  • sociologija vsakdanjega življenja. 


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh