doc. dr. Gašper Mithans

Funkcija: znanstveni sodelavec


Dr. Gašper Mithans, rojen l. 1982, je raziskovalec na ZRS Koper. Diplomiral je leta 2007 iz kulturnih študijev in antropologije na UP Fakulteti za humanistične študije v Kopru ter za diplomsko delo prejel Bartolovo nagrado. Na isti fakulteti je doktoriral leta 2012 na podiplomskem programu Zgodovina Evrope in Sredozemlja.

Na Inštitutu za zgodovinske študije ZRS Koper je pričel karierno pot kot mladi raziskovalec (2007–2012) in jo od oktobra 2014 nadaljuje kot asistent z doktoratom. V vmesnem obdobju je kot zunanji sodelavec na UP FHŠ delal kot nadomestni predavatelj (2013), nato pa je bil od aprila do oktobra 2014 zaposlen kot raziskovalec. V letih 2008–2010 je bil tajnik Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Sodeloval je pri več nacionalnih raziskovalnih projektih in vodil mednarodni projekt programa Evropa za državljane Burnt in memories (8/2015–2/2017). Trenutno izvaja podoktorski projekt ARRS (1/2016–12/2017). Je avtor znanstvene monografije Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski »kulturkampf« ter večih znanstvenih člankov in prispevkov na konferencah predvsem s področja zgodovine religij in prve Jugoslavije. Raziskuje po arhivih in knjižnicah v Vatikanu, Beogradu, Chicagu, Berlinu, Sloveniji, Italiji in drugod.

Raziskovalna področja:

  • zgodovina religij,
  • zgodovina prve Jugoslavije,
  • zgodovinska antropologija,
  • socialna zgodovina,
  • obmejne študije.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh