dr. Barbara Gornik

Funkcija: asistent z doktoratom


Barbara Gornik je asistentka na UP ZRS. Leta 2008 je diplomirala iz kulturnih študijev in antropologije na UP FHŠ, in sicer z nalogo »Mladoletni migranti brez spremstva v evropskih migracijskih procesih: študija primera Slovenije in Madžarske«. Z UP ZRS je začela sodelovati v času dodiplomskega študija, zaposlila pa se je oktobra 2008, ko je pod raziskovalnim mentorstvom dr. Mateje Sedmak dobila status mlade raziskovalke za področje narodnega vprašanja. Leta 2009 je prejela štipendijo Alpe-Adria Univerze v Vidmu za izvedbo raziskovalne naloge »A Comparative Analysis of Economic Migrants Working on the Slovene-Italian border«. V svojem doktorskem študiju se ukvarja z antropologijo človekovih pravic in nacionalizmom z ozirom na njuno udejanjanje v različnih kontekstih kot odrazom družbenih odnosov moči.

 

Področja dela:

  • antropologija,
  • teorija diskurza,
  • človekove pravice,
  • nacionalizem,
  • migracije.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh