Alenka Obid

Funkcija: Urednica, Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

+38656637733

Alenka Obid (1973) je po končani Gimnaziji v Kopru (naravoslovno-matematična smer) nadaljevala študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1996 zaključila študij z diplomskim delom Pokojninska problematika v svetu in pri nas. Istega leta se je zaposlila na Srednji gostinski in turistični šoli v Izoli, kjer je 6 let in pol poučevala ekonomske predmete in turizem ter pridobila pedagoško-andragoško izobrazbo in opravila strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja. Že pred diplomo je najprej kot študentka, nato kot pogodbena sodelavka sodelovala z Znanstveno-raziskovalnim središčem RS na področju koordinatorstva mladinskega raziskovanja za Obalno-kraško regijo. Leta 2003 se je na ZRS zaposlila kot urednica v Založbi Annales in skrbela za tehnično uredništvo revij Annales, Series historia et sociologiae in Acta Histriae ter številnih monografskih publikacij, od takrat je tudi glavna urednica strokovne periodične publikacije Glasnik UP ZRS. V juniju 2013 je bila imenovana za v.d. vodje Univerzitetne založbe Annales.© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh