izr. prof. dr. Mateja Sedmak

Predstojnica, višja znanstvena sodelavka
Mateja.Sedmak(at)zrs.upr.si

prof. dr. Milan Bufon

Znanstveni svetnik
Milan.Bufon(at)zrs.upr.si

doc. dr. Blaž Lenarčič

asistent z doktoratom
Blaz.Lenarcic(at)zrs.upr.si

mag. Zorana Medarić

raziskovalka z magisterijem
Zorana.Medaric(at)zrs.upr.si

Ksenija Perković

mlada raziskovalka na enovitem doktorskem študiju
Ksenija.Perkovic(at)zrs.upr.simag. Zorana Medarić

raziskovalka z magisterijem
Zorana.Medaric(at)zrs.upr.si

doc. dr. Blaž Lenarčič

asistent z doktoratom
Blaz.Lenarcic(at)zrs.upr.si

izr. prof. dr. Mateja Sedmak

Predstojnica, višja znanstvena sodelavka
Mateja.Sedmak(at)zrs.upr.sidoc. dr. Blaž Lenarčič

asistent z doktoratom
Blaz.Lenarcic(at)zrs.upr.si

Alenka Obid

Urednica, Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)
+38656637733
Alenka.Obid(at)zrs.upr.si

doc. dr. Jadranka Cergol

visokošolska učiteljica - docentka
Jadranka.Cergol(at)zrs.upr.sidoc. dr. Maja Podgornik

Vršilka dolžnosti predstojnika, asistentka z doktoratom
maja.podgornik(at)zrs.upr.si

doc. dr. Bojan Butinar

Znanstveni sodelavec
Bojan.Butinar(at)zrs.upr.si

prof. dr. Darja Barlič Maganja

Znanstvena svetnica
Darja.BarlicMaganja(at)zrs.upr.si

dr. Erika Bešter

Asistentka z doktoratom
erika.bester(at)zrs.upr.si

Milena Bučar Miklavčič

Višja strokovno-raziskovalna asistentka
Milena.BucarMiklavcic(at)zrs.upr.si

doc. dr. Vasilij Valenčič

asistent z dokotratom
Vasilij.Valencic(at)zrs.upr.si

Saša Volk

samostojna strokovna delavka VII/2 (III)
Sasa.Volk(at)zrs.upr.sidoc. dr. Alenka Tomaž

znanstvena sodelavka
Alenka.Tomaz(at)zrs.upr.si

doc. dr. Katja Hrobat Virloget

Znanstvena sodelavka
Katja.Hrobat(at)zrs.upr.siprof. dr. Vesna Mikolič

Predstojnica, višja znanstvena sodelavka
Vesna.Mikolic(at)zrs.upr.si

prof. dr. Lucija Čok

Zaslužna profesorica
lucija.cok(at)upr.si

prof. dr. Rada Cossutta

Znanstvena svetnica
Rada.Cossutta(at)zrs.upr.si

dr. Maja Smotlak

Asistentka z doktoratom
maja.smotlak(at)zrs.upr.si

Damjan Muhič

raziskovalec
damjan.muhic(at)upr.siprof. dr. Egon Pelikan

Predstojnik, znanstveni svetnik
Egon.Pelikan(at)zrs-kp.si

dr. Tilen Glavina

Namestnik predstojnika, asistent z doktoratom
Tilen.Glavina(at)zrs-kp.si

akad. prof. dr. Jože Pirjevec

Znanstveni svetnik
Joze.Pirjevec(at)zrs-kp.si

izr. prof. dr. Borut Klabjan

znanstveni sodelavec
Borut.Klabjan(at)zrs-kp.si

doc. dr. Dragica Čeč

Znanstvena sodelavka
Dragica.Cec@zrs-kp.si

doc. dr. Gašper Mithans

asistent z dokotratom
gasper.mithans(at)zrs-kp.si

dr. Andrej Rahten

Višji znanstveni sodelavec
Andrej.Rahten(at)zrs-kp.si

dr. Jure Ramšak

Asistent z doktoratom
Jure.Ramsak(at)zrs-kp.si

Matic Batič

mladi raziskovalec
matic.batic(at)zrs-kp.si

doc. dr. Mateja Režek

Znanstvena sodelavka
Mateja.Rezek(at)zrs-kp.si

Vida Rožac Darovec

Višja strokovno-raziskovalna asistentka
Vida.RozacDarovec(at)zrs-kp.si

izr. prof. dr. Tomislav Vignjević

visokošolski učitelj - izredni profesor
Tomislav.Vignjevic(at)zrs-kp.si

doc. dr. Urška Železnik

Asistentka z doktoratom
Urska.Zeleznik(at)zrs-kp.siizr. prof. dr. Boštjan Šimunič

Predstojnik, višji znanstveni sodelavec
Bostjan.Simunic(at)zrs-kp.si

doc. dr. Mitja Gerževič (zunanji sodelavec)

visokošolski učitelj - docent
Mitja.Gerzevic(at)zrs-kp.si

dr. Katja Koren

Asistentka z doktoratom
Katja.Koren(at)zrs-kp.si

doc. dr. Uroš Marušič (zunanji sodelavec)

visokošolski učitelj - docent
Uros.Marusic(at)zrs-kp.si

Nika Pegan (zunanja sodelavka)

raziskovalka
Nika.Pegan(at)zrs-kp.si

mag. Saša Pišot

Višja strokovno-raziskovalna asistentka
Sasa.Pisot(at)zrs-kp.si

prof. dr. Rado Pišot

Znanstveni svetnik
Rado.Pisot(at)zrs-kp.si

doc. dr. Tadeja Volmut (zunanja sodelavka)

visokošolski učitelj - docent
Tadeja.Volmut(at)pef.upr.si

Armin Paravlić

mladi raziskovalec
Armin.Paravlic(at)zrs.upr.si

doc. dr. Matej Plevnik (zunanji sodelavec)

visokošolski učitelj - docent
Matej.Plevnik(at)zrs-kp.si

Matej Kleva, dipl. univ. kin.

strokovni sodelavec
matej.kleva(at)zrs-kp.sidoc. dr. Mitja Gerževič (zunanji sodelavec)

visokošolski učitelj - docent
Mitja.Gerzevic(at)zrs-kp.si

doc. dr. Uroš Marušič (zunanji sodelavec)

visokošolski učitelj - docent
Uros.Marusic(at)zrs-kp.si

Nika Pegan (zunanja sodelavka)

raziskovalka
Nika.Pegan(at)zrs-kp.si

prof. dr. Rado Pišot

Znanstveni svetnik
Rado.Pisot(at)zrs-kp.si

mag. Saša Pišot

Višja strokovno-raziskovalna asistentka
Sasa.Pisot(at)zrs-kp.si

doc. dr. Matej Plevnik (zunanji sodelavec)

visokošolski učitelj - docent
Matej.Plevnik(at)zrs-kp.si

izr. prof. dr. Boštjan Šimunič

Predstojnik, višji znanstveni sodelavec
Bostjan.Simunic(at)zrs-kp.si

Armin Paravlić

mladi raziskovalec
Armin.Paravlic(at)zrs.upr.si

dr. Katja Koren

Asistentka z doktoratom
Katja.Koren(at)zrs-kp.si

Matej Kleva, dipl. univ. kin.

strokovni sodelavec
matej.kleva(at)zrs-kp.siprof. dr. Lenart Škof

Predstojnik, višji znanstveni svetnik
Lenart.Skof(at)zrs.upr.si

izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante

Namestnica predstojnika, znanstvena sodelavka
Nadja.Furlan(at)zrs.upr.si

Maja Bjelica

mlada raziskovalka
Maja.Bjelica(at)zrs.upr.si

izr. prof. dr. Helena Motoh

znanstvena sodelavka
Helena.Motoh(at)zrs.upr.siizr. prof. dr. Rok Svetlič

Predstojnik, znanstveni sodelavec
Rok.Svetlic(at)zrs.upr.si

Peter Čerče

Vodja, višji raziskovalec
+38656637704
Peter.Cerce(at)zrs.upr.si.Nives Rupnik, dipl. ekon.

Vodja, samostojna strokovna sodelavka VII/1
Nives.Rupnik(at)zrs.upr.si

Lara Može, uni. dipl. politolog

Samostojna strokovna delavka VII/2
+38656637775
Lara.Moze(at)zrs.upr.siPeter Čerče

Vodja, višji raziskovalec
+38656637704
Peter.Cerce(at)zrs.upr.si.Peter Čerče

Vodja, višji raziskovalec
+38656637704
Peter.Cerce(at)zrs.upr.si.Milena Bučar Miklavčič

Višja strokovno-raziskovalna asistentka
Milena.BucarMiklavcic(at)zrs.upr.si

dr. Erika Bešter

Asistentka z doktoratom
erika.bester(at)zrs.upr.si

doc. dr. Bojan Butinar

Znanstveni sodelavec
Bojan.Butinar(at)zrs.upr.si

doc. dr. Vasilij Valenčič

asistent z dokotratom
Vasilij.Valencic(at)zrs.upr.si

Saša Volk

samostojna strokovna delavka VII/2 (III)
Sasa.Volk(at)zrs.upr.si

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh