Annales Kinesiologiae 2, 2011, 2

Cena: 15,00 Eur
Revija: Annales Kinesiologiae
Strani: 78


Preface

Predgovor

 

Rado Pišot:

Editorial

Uvodnik

 

Mariano Bizzari, Enrico Saggese:

Human space flights: facts and dreams

Poleti človeka v vesolje: dejstva in sanje

 

Fabio Grigenti:

Philosophers before and after spaceflight

Filozofi pred in po potovanju v vesolje

 Natale Gaspare De Santo, Rosa Maria De Santo, Rado Pišot, CarmelaBisaccia, Alessandra Perna, Mariano Bizzarri, Massimo Cirillo:

Bone composition and the birth of quantitative chemistry

Sestava kosti in rojstvo kvantitativnega raziskovanja v kemiji

 Roberto Battiston:

Stars and particles: Words of the Universe

Zvezde in delci: Besedi Univerzuma

 Karl August Kirsch, Hanns – Christian Gunga:

Historical perspectives on cardiovascular research under micro – G conditions

Zgodovinski vidiki raziskovanja srčno-žilnega sistema v mikrogravitacijskihpogojih

 Marco Russo:

A philosophical look into the cosmos

Filozofski pogled v vesolje

 REVIEWS AND REPORTS / OCENE IN POROČILA

 Mihaela Jurdana:

Book review: Mihaela Jurdana, Tamara Poklar Vatovec and Melita Peršolja Černe (Eds.): The extend of quality ageing

Recenzija knjige Mihaela Jurdana, Tamara Poklar Vatovec in Melita PeršoljaČerne (ur.): Razsežnosti kakovostnega staranja


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh