V Centru za raziskovanje javnega mnenja smo za naročnike pripravili različne vrste raziskav:

f.jpg

Tržne raziskave

 • Uporaba elektronskega bančništva
 • Raziskava o javnem avtobusnem potniškem prometu v Sloveniji
 • Uporaba in odnos do oljčnega olja v Sloveniji
 • Zadovoljstvo naročnikov z dnevnikom Primorske novice
 • Lokacija in analiza stališč, odnosov in ravnanj v odnosu do vina in vinskih izdelkov Vinakoper
 • Zadovoljstvo poslovnih partnerjev Droge Portorož d. d.
 • Raziskava o trajnostnem razvoju regije in pristanišča
 • Stališča Primorcev o poročanju slovenskih dnevnih časopisov
 • Merjenje zadovoljstva uporabnikov storitev in učinkovitosti marketinških aktivnosti UIP
 • Javnomnenjska raziskava o odnosu prebivalcev Obale do naravnega okolja
 • Poznavanje in zadovoljstvo z bankami na območju južne Primorske in dela Notranjske
 • Prepoznavnost in gledanost Sponka TV
 • Prepoznavnost Univerze na Primorskem
 • Raziskava o strategiji Univerze na Primorskem

Aktualno-politične javnomnenjske raziskave

 • Javnomnenjska raziskava o gospodarskih razmerah in kvaliteti življenja na Primorskem
 • Javnomnenjska raziskava o delitvi Primorske na pokrajine
 • Javnomnenjska raziskava o predsedniških, državnozborskih in lokalnih volitvah
 • Mnenja o aktualnih političnih odnosih med Slovenijo in Italijo
 • Raziskava o delu župana in razvoju občin Koper in Nova Gorica

Raziskave v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov

 • Raziskava o identiteti Slovenske Istre
 • Raziskava o turizmu v Istri
 • Uporaba in zloraba drog na obali: analiza stanja in izdelava strateških iztočnic
 • Mednarodna raziskava o zaposlitveni nestabilnosti in družinskih trendih
 • Ženske v slovenski vojski – oblikovanje strategij večje vključenosti in kvalitetnejših delovnih pogojev
 • Analiza gospodarskih subjektov v občini Izola
 • Evalvacija programa Dnevni center za otroke in mladostnike
 • Raziskava o nasilju v družinah v Sloveniji
 • Povezovanje obstoječih podatkovnih baz za sfero zaposlovanja v luči implementacije Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji na območju južne Primorske
 • Raziskava o migracijah in integracijskih politikah
 • Raziskava o podjetjih v koprski regiji, izvedena v okviru mednarodnega projekta »Evroregija: ljudje, mediji in ekonomska stvarnost«
 • Regionalni razvojni program za južno primorsko – človeški viri

Mednarodne raziskave

 • Raziskava o športu v Srbiji in na Hrvaškem
 • Mnenja nosilcev družbeno-kulturnega življenja na italijanskem obmejnem območju
 • Komparativna analiza manjšinskih skupin, živečih ob slovensko-italijanski meji-študija primera slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji

 Nacionalne raziskave

 • Zadovoljstvo različnih javnosti z delovanjem slovenskih sodišč
 • Raziskava o prehranjevalnih navadah slovenske mladine
 • Raziskava o delovanju policije
 • Raziskava o financiranju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
 • Kolesarjenje v Sloveniji
 • Raziskava o vedenjskih vzorcih povezanih z zdravjem prebivalstva
 • Analiza sistema štipendiranja v Republiki Sloveniji
 • Alkohol med slovensko mladino

Lokalne raziskave

 • Nova prostorska ureditev lokacije Stari Slavnik
 • Analiza zaposljivosti diplomantov Univerze na Primorskem
 • Raziskava o ekonomskem položaju italijanske manjšine v Sloveniji
 • Analiza mnenj prebivalcev Kopra in okolice o prostorskem razvoju v Mestni občini Koper
 • Raziskava o ekološki osveščenosti Primorcev
 • Stališča in prakse prebivalcev občine Piran o ločenem zbiranju odpadkov

 

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh