V okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper deluje deset infrastrukturnih enot, ki skupaj z inštituti sledijo cilju vzpostaviti spodbudno okolje za raziskovalce in omogočati kakovostno raziskovanje sodobnih vprašanj družbe ter prispevati k njeni blaginji.

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh