WELCOME & CO - Delo na krepitvi povezav in sodelovanja na področju mobilnosti v Evropi: Podjetja v ospredju

Nosilec projekta: Evropska komisija, Program vseživljenjskega učenja, Leonardo da Vinci
Trajanje projekta: 01.10.2012 - 30.09.2014
Program: Program vseživljenjskega učenja - Leonardo da Vinci


Projekt prenosa inovacij Welcome & Co je vpet v nacionalno prioriteto vseživljenjskega izobraževanja. Osnovni namen projekta je vzpostaviti in sistematizirati metodologije in orodja (podatkovno bazo z aplikacijo), ki bi prispevala k večjemu vključevanju malih in srednje velikih podjetij (MSP) kot organizacij gostiteljic v akcijah mobilnosti za poklicno usposabljanje.

 

Specifični cilji projekta so: poiskati potrebe MSP glede gostovanja vajencev; s podatkovno bazo organizacijam pošiljateljicam postaviti temelj za doseganje podjetij; zbirati inovativne izkušnje in dobre prakse s področja dela projekta;okrepiti sodelovanje in komunikacijo med različnimi akterji, vključenimi vpoklicno mobilnost, predvsem s promocijo sodelovanja MSP kot gostiteljic.

 

 

Glavni cilji projekta so tako:

  1. Identificirati potrebe MSP glede gostovanja vajencev;
  2. Vzpostaviti osnovo za ponujanje institucijam pošiljateljicam (izobraževalnim ustanovam z omejenim dosegom do podjetij) podatkovno bazo zainteresiranih MSP v sodelujočih državah;
  3. Zbrati inovativne izkušnje in dobre prakse o »Aktivnem sodelovanju MSP kot gostiteljic«;
  4. Okrepiti sinergije sodelovanja in komunikacije med različnimi akterji, vključenimi v poklicno usposabljanje, predvsem promocijo sodelovanja MSP kot institucij gostiteljic.

 

Partnerji projekta:
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh