WE4SMESlo-Spodbujanje kompetenc inovacijskega upravljanja v MSP

Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan
Trajanje projekta: 01.05.2014 - 31.12.2014
Program: Obzorje 2020

Projekt WE4SMESlo je koordinacijsko-podporni projekt usmerjen v spodbujanje kompetenc in krepitev zmogljivosti za boljše in uspešnejše upravljanje z inovacijami v MSP. Podjetjem omogočamo brezplačne storitve celostnega pregleda vodenja inovacijskih procesov z uporabo sistema IMP3rove. Poleg tega pomagamo izbranim podjetjem, ki so uspešno pridobila razvojni projekt v okviru SME Instrumenta, poiskati ustreznega svetovalca, ki jim bo pomagal s svojimi kompetencami in znanji k uspešnemu lansiranju in komercializaciji novega produkta na tržišče.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh