UP4EEN - Univerza na Primorskem za večjo prepoznavnost podjetniške mreže za regionalne ter lokalne MSP-je, svetovalni ekosistem obalno-kraški in goriški regiji

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 04.11.2013 - 03.11.2014
Program: Program za podjetništvo in inovacije


Splošni cilj projekta UP4EEN je povečanje prepoznavnosti mreže Enterprise Europe Network (EEN) med predstavniki lokalnega/regionalnega podjetniškega podpornega okolja, s katerimi želi ustvariti trajnostno podjetniško podporno sodelovanje z namenom  koordiniranega usmerjanja mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) k večjemu koriščenju brezplačnih storitev EEN.

Specifični cilji projekta pa so povečati prepoznavnost CSG med lokalnim podjetniškim podpornim okoljem in MSP kot referenčno regionalno kontaktno točko in člana mreže EEN, ki ponuja brezplačne storitve EEN, ustvariti trajnostno sodelovanje med CSG in akterji lokalnega podjetniškega podpornega okolja za promocijo mreže EEN in usmerjanje lokalnih MSP h koriščenju storitev mreže EEN ter povečati število MSP iz Obalno-kraške in Goriške regije, ki bodo prek lokalnega podjetniškega podpornega okolja usmerjeni na CSG in bodo izkoriščali brezplačne storitve EEN.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh