UHO - Posebni ukrepi – komunikacija z malimi ter srednjimi podjetji

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 13.02.2010 - 12.02.2012
Program: Program za podjetništvo in inovacije


Mreža Enterprise Europe Network je s pomočjo Evropske komisije uvedla projekt, s pomočjo katerega bo pridobila povratne informacije o vplivu politik EU tudi s strani MSP-jev. Namen tega projekta je aktivno vključiti mala in srednje velika podjetja v proces nastajanja novih EU politik.

V okviru projekta bo organiziranih 9 posvetovalnih panelov na različne teme, predlagane s strani Evropske komisije. Glavni namen panelov je pridobiti mnenja in povratne informacije s strani malih in srednje velikih podjetij pri oblikovanju politike Evropske komisije. Na ta način želi Evropska komisija aktivno vključiti MSP-je v proces oblikovanja EU politik.

Na vsakem panelu bo prisotnih 6-10 MSP-jev. Paneli bodo organizirani v obliki okroglih miz in seminarjev. Po vsakem panelu bodo MSP izpolnila vprašalnik, ki se bo nanašal na obravnavano temo. MSP-ji, ki bodo izpolnili vprašalnike, bodo naknadno obveščeni o rezultatih, pridobljenih s strani EK.

Učinki projekta za MSP:

  • pridobljene podrobne informacije o določeni temi in o prihajajoči EU politiki in zakonodaji,
  • priložnost izraziti, deliti mnenja in razpravljati med seboj in z osebjem Evropske podjetniške mreže o določenih temah in tako pridobiti nov vpogled na določeno temo,
  • večja ozaveščenost MSP o uporabi komunikacijskega mehanizma z EK v procesu priprave in sprejetja zakonodaje na področju podjetništva,
  • podaja direktnega mnenja EK-ji in aktivna udeležba pri procesu nastajanja EU politik,
  • pridobitev povratnih informacij o rezultatih pridobljenih izvedenih panelov.

 

Partnerji projekta:

  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • Obrtna zbornica Slovenije© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh