TEMPO - Narava, kultura, šport brez meja-tematske poti v Sloveniji in Furlaniji Julijski krajini

Nosilec projekta: RRA
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2007
Program: Interreg IIIA Slovenija / Italija 2000-2006


Skupni čezmejni projekt TEMPO želi z združitvijo različnih tematskih poti na dveh upravičenih območjih, zasnovati skupno turistično ponudbo. To bo prispevalo k večji prepoznavnosti obstoječe turistične ponudbe na celem območju, njenemu ovrednotenju s pomočjo specifičnih posegov ter k njeni promociji s skupno in ciljno usmerjeno dejavnostjo treh predlagateljev, ob sodelovanju različnih zasebnih in javnih partnerjev tako na upravičenem območju, kakor tudi v širšem prostoru.

Tako bi radi presegli logiko izključno lokalne ponudbe in s pomočjo inštrumentov čezmejnega sodelovanja vzpostavili vse možne sinergije. Projekt se je razvil na osnovi utečenega sodelovanja med partnerji, ki so že sodelovali na različnih čezmejnih projektih iz programa Interreg III A Italija-Slovenija in s katerimi je tudi naš projekt v sinergiji. Oba prijavitelja sta ustanovi z bogatimi izkušnjami na področju čezmejnega sodelovanja  in predstavljajo dve duši projekta, ki sta se združili za doseganje skupnih ciljev: zasebni sektor (SDGZ kot združenje podjetnikov) in razvojna agencija (RRA).

Ambiciozen in osnovni cilj skupnega čezmejnega projekta FJK-SLO je pripraviti raznoliko, a vendar celovito turistično ponudbo na treh ključnih področjih turizma: narava, kultura in šport na celotnem čezmejnem območju. Projekt je sad potreb, ki so se oblikovale na terenu na osnovi pristopa bottom-up, ki upošteva želje in potrebe turističnih operaterjev in je nadgrajen z znanstvenim in strokovnim pristopom. Tako bodo lahko prišle do izraza različne javne in zasebne pobude, ki želijo resnično prispevati k ovrednotenju in promociji tematskih poti na območju izvajanja projekta (peš poti, kolesarske in druge povezovalne poti). Želimo si tudi izdelati skupno celostno podobo, ki jo bo mogoče takoj prepoznati in povezati z italijansko-slovenskim obmejnim prostorom. V projektu bomo aktivnosti izvajali v pokrajinah Trst in Gorica v FJK, v goriški in obalno kraški statistični regiji v Sloveniji.

Predvidene dejavnosti so: določitev in katalogizacija skupne turistične ponudbe, tematskih poti in ponudnikov, priprava strategije marketinga in ustanovitev Strokovnega delovnega odbora, ki naj preseže ozemeljsko in miselno ozkost, vrsta pobud za ovrednotenje, okrepitev in prilagoditev tematskih poti na področju narave, kulture in športa ter uresničitev zamisli o enotni celostni podobi za promocijo celotnega prostora s pomočjo primernega promocijskega gradiva, ki ga bomo uporabili in širili ob raznih že obstoječih priložnostih in ob tistih, ki so predvidene v sklopu projekta.

 

Partnerji

  • UP ZRS,
  • UP Turistica,
  • Goriški muzej Kromberg, Nova Gorica,
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh