TechFood EU - ASIA - Nove tehnologije za varno hrano: Izzivi in poslovne priložnosti EU-Azija

Vodja projekta na UP ZRS: mag. Polona Matekovič, vodja
Nosilec projekta: Informest
Trajanje projekta: 20.07.2007 - 19.07.2009
Program: . Azijski investicijski program – Izgradnja sodelovanja med EU ter Azijo

Splošni cilj projekta je podpora pri vzpostavitvi poslovnega sodelovanja med evropskimi MSP (iz Italije, Madžarske in Slovenije) in azijskimi MSP (iz Kitajske, Mongolije in Vietnama), ki so dejavna na področju razvoja in proizvodnje tehnologij za prehrambeni sektor in embalaže. Pri tem bo poseben poudarek dan varnosti živil in zaščiti industrijske lastnine. S projektom se med drugim želi podpreti evropska podjetja pri vzpostavitvi poslovanja v izbranih azijskih državah in z vpeljavo evropsko primerljivih standardov spodbuditi tehnološki razvoj azijskih podjetij.


TECHFOOD EU-ASIA

Ciljni področji projekta sta tehnologija in embalaža za: predelavo in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov, mlekarstvo, sirarstvo in proizvodnjo mlečnih izdelkov ter predelavo in konzerviranje sadja in zelenjave.

V okviru projekta bodo v posamezni državi pripravljene analize sektorja prehrambene industrije ter organizirani dve večji podjetniški srečanji, in sicer:
- v Italiji: Parma, marec 2008. Na podjetniškem srečanju v Parmi, kulinaričnem središču Italije, bo sodelovalo 100 podjetij iz Italije, Madžarske in Slovenije ter 50 azijskih podjetij.
- na Kitajskem: Xi'an, oktober 2008. Na podjetniškem srečanju v kitajski provinci Shaanxi, katere glavna zanimivost so glineni vojaki Rumenega cesarja, bo sodelovalo 100 podjetij iz Kitajske, Mongolije in Vietnama ter 45 evropskih.

Udeleženci srečanj bodo imeli priložnost, da se sestanejo z drugimi podjetniki iz držav vključenih v projekt, izmenjajo informacije in skupaj ugotovijo možnosti za vzpostavitev poslovnega sodelovanja. V okviru vsakega srečanja bodo organizirane tematske delavnice na temo varnosti živil in zaščite industrijske lastnine.

Stroški udeležbe na srečanjih bodo delno kriti iz projekta oz. programa Asia Invest.

Ciljni področji projekta sta tehnologija in embalaža za:
- predelavo in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov,
- mlekarstvo, sirarstvo in proizvodnjo mlečnih izdelkov ter
- predelavo in konzerviranje sadja in zelenjave.

V okviru projekta bodo v posamezni državi pripravljene analize sektorja prehrambene industrije ter organizirani dve večji podjetniški srečanji, in sicer:
- v Italiji: Parma, marec 2008. Na podjetniškem srečanju v Parmi, kulinaričnem središču Italije, bo sodelovalo 100 podjetij iz Italije, Madžarske in Slovenije ter 50 azijskih podjetij.
- na Kitajskem: Xi'an, oktober 2008. Na podjetniškem srečanju v kitajski provinci Shaanxi, katere glavna zanimivost so glineni vojaki Rumenega cesarja, bo sodelovalo 100 podjetij iz Kitajske, Mongolije in Vietnama ter 45 evropskih.

Udeleženci srečanj bodo imeli priložnost, da se sestanejo z drugimi podjetniki iz držav vključenih v projekt, izmenjajo informacije in skupaj ugotovijo možnosti za vzpostavitev poslovnega sodelovanja. V okviru vsakega srečanja bodo organizirane tematske delavnice na temo varnosti živil in zaščite industrijske lastnine.

Stroški udeležbe na srečanjih bodo delno kriti iz projekta oz. programa Asia II

 


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh