SOS - stres, odsotnost, stiska. Vzpostavljanje in varovanje zdravega delovnega okolja kot ključ k uspešnosti projekta

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.04.2010 - 31.10.2012
Program: Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja


Projekt »SOS« izhaja iz dejanskih potreb podjetij lesne in nekovinske industrije na področju problematike stresa, izgorevanja, izostajanja (absentizem), zmanjšanja produktivnosti (prezentizem), fluktuacije ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Splošni cilj projekta je opraviti celovito analizo vseh navedenih dejavnikov z namenom oblikovanja strokovnih iztočnic, strategij in pristopov za učinkovito celostno preprečevanje in reševanje problematike obravnavanih področij ter posledično za učinkovitejše varovanje zdravja, delovnega okolja in celotnega delovnega procesa.

Podjetja Svea d.d., Stilles d.d., Javor d.d., Alples d.d., Lesna d.d., Brest d.o.o. in Kolpa d.d., socialni partnerji projekta »SOS«, želijo z rezultati projekta ugotoviti vzroke težav zaposlenih in skupaj z raziskovalno skupino UP ZRS pripraviti ukrepe, ki bodo zaposlenim omogočili obvladovanje omenjenih težavna delovnem mestu.

Projekt SOS stremi k naslednjim specifičnim ciljem:

 • trajnostno povečanje blaginje in kakovosti življenja zaposlenih,
 • izboljšanje možnosti za zdravo, aktivno in osmišljeno življenje,
 • vlaganje v učenje, zdravje in druge vire za osebnostno rast zaposlenih,
 • spodbujanje zdravih vedenjskih vzorcev v medsebojnih odnosih,
 • urjenje kompetenc za ustreznejše odzivanje na strese,
 • prepoznavanje znakov izgorelosti in načinov njihovega reševanja,
 • odgovornejši odnos do lastnega zdravja za zmanjšanje absentizma,
 • spodbujanje kakovostne in dolgotrajne zaposlitve,
 • odgovornejši odnos do dela in prilagajanje vzorcev delovne kulture,
 • uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti za izboljšanje delovnih postopkov,
 • krepitev zdrave konkurenčnosti in hitrejšega razvoja gospodarstva.

 

Socialni partnerji:

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov zaobdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva inprilagodljivosti« in 1.4. prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh