Slo-Inno-Boost - Povečanje vloge in prepoznavnosti mreže Enterprise Europe Network

Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan
Trajanje projekta: 26.05.2010 - 26.05.2012
Program: Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)


Bost želi povečati vlogo in prepoznavnost mreže Enterprise Europe Network v celotni Slovenji in v posameznih regijah ter izboljšati sodelovanje z drugimi ponudniki inovacijskih storitev.

Slovenska mreža Enterprise Europe Network ima zastavljeno nalogo prispevati h konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti slovenskih MSP in posledično tudi k EU gospodarstvu.

V Sloveniji deluje mnogo inovacijsko in razvojno podpornih subjektov, vendar so ti velikokrat premalo povezani, da bi lahko kar najbolje služili MSP-jem. V okviru projekta bo zato oblikovan seznam vseh ponudnikov inovacijskih storitev v Sloveniji. Le-ti bodo nato predstavljeni na dveh nacionalnih in 24 regionalnih dogodkih, kar bo prispevalo k večji povezanosti in sodelovanju mreže Enterpsrise Europe Network z drugimi podpornimi subjekti ter hkrati k prepoznavnosti mreže Enterprise Europe Network kot take in njenih specializiranih storitev.

 

 

Partnerji projekta:
• Institut "Jožef Stefan" 
• Univerza v Mariboru,  Center za interdisciplinarne in multidisciplinarneraziskave in študije 
• Gospodarska zbornica Slovenija 
• Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
• Mariborska razvojna agencija 
• Univerza na PrimorskemZnanstveno-raziskovalno središče Koper 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh