OPEN EYE 7 - Organisation and Promotion of European Networking in the Framework of Erasmus for Young Entrepreneurs 7th Cycle

Nosilec projekta: Belgian-Italian Chamber of Commerce and Industry
Trajanje projekta: 01.02.2015 - 31.01.2017
Program: COSME - EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

OPEN EYE 7 - Organisation and Promotion of European Networking in the Framework of Erasmus for Young Entrepreneurs Head of project at UP ZRS: Sebastjan Rosa Project holder: Italian-Belgian Chamber of Commerce and Industry Project duration: 01.02.2015 - 31.01.2017 Programme: COSME


Projekt OPEN EYE 7 je sofinanciran v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Namen programa je so-financirati podjetniška usposabljanja mladih oz. bodočih podjetnikov pri izkušenih podjetnikih v drugi državi EU.

Cilj programa je, da si mladi pridobijo podjetniških veščin in znanj od izkušenih podjetnikov, da bodo lahko kasneje uspešno vodili svoje lastno podjetje. Pogoj za sodelovanje mladih v tem programu ni ustanovitev podjetja, temveč le predhodna priprava poslovnega načrta.


Projekt OPEN EYE 7, v katerem kot posredniška organizacija sodeluje Center za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS, predvideva so-financiranje izmenjav (mobilnosti) približno šestim slovenskim mladim ali bodočim podjetnikom, ki se želijo usposabljati pri izkušenih podjetnikih v tujini in si pri njih nabirati podjetniška znanja in veščine. Prav tako pa bo projekt omogočil približno šest gostovanj za tuje mlade podjetnike pri izkušenih slovenskih podjetnikih, ki bodo izrazili interes za sodelovanje v programu ter pripravljenost gostiti mlade tuje podjetnike in nanje prenašati svoje podjetniške izkušnje in prakse.

Projekt OPEN EYE 7 tako ponuja večkratno priložnost:

- da se mladi podjetniki učijo veščin vodenja in upravljanja svojih podjetij od izkušenih tujih kolegov,
- omogoča izmenjavo izkušenj med njimi,
- spodbuja dostop do novih trgov in iskanje potencialnih poslovnih partnerjev,
- omogoča mreženje med podjetniki in podjetji,
- omogoča izkušenim podjetnikom razviti nove poslovne vezi ter
- izvedeti več o poslovnih priložnostih v državah iz katerih prihajajo mladipodjetniki.

V izmenjavah (mobilnostih) projekta OPEN EYE 7 lahko sodelujejo bodoči podjetniki, ki še nimajo podjetja ali so v fazi ustanavljanja podjetja, mladi podjetniki, ki imajo status podjetnika manj kot tri leta (lahko tudi podjetniki, ki so prevzeli družinsko podjetje in ga vodijo manj kot 3 leta) in si želijo nabirati podjetniških izkušenj v tujini pri t.i. »izkušenih podjetnikih«. Za svojeusposabljanje v tujini prejmejo finančno podporo Evropske komisije prekoposredniške organizacije.

Prav tako lahko v programu sodelujejo izkušeni podjetniki, ki v tem primeruopravljajo vlogo podjetnika gostitelja, ki gosti ter prenaša svoje podjetniškeizkušnje na novega oz. mladega podjetnika. Izkušen podjetnik mora biti lastnikmikro, malega ali srednjega podjetja ali voditi podjetje, ki je registrirano v EU.

Projekt OPEN EYE 7 je odlična priložnost tako za nove kot tudi izkušene podjetnike, ki so pripravljeni deliti svoje izkušnje z mladimi ter izkoristiti priložnosti ter ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki. Poslovne izmenjave, ki lahko trajajo od min. 1 do max. 6 mesecev, lahko pokrivajo katerikoli sektor in se lahko izvajajo kjerkoli v državah EU.

 

Za več informacij v zvezi s projektom OPEN EYE 7 in programom Erasmus za mlade podjetnike se lahko obrnete na Sebastjana Roso: sebastjan.rosa@zrs.upr.si, 05/663 77 13.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh