OPEN EYE 5 - Organizacija in promocija evropskega mreženja v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike 5. krog

Nosilec projekta: Italijansko-Belgijska zbornica iz Bruslja
Trajanje projekta: 01.02.2013 - 31.01.2015
Program: Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)


Projekt OPEN EYE 5 je sofinanciran v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Namen programa je so-financirati podjetniška usposabljanja mladih oz. bodočih podjetnikov pri izkušenih podjetnikih v drugi državi EU.

Cilj programa je, da si mladi pridobijo podjetniških veščin in znanj od izkušenih podjetnikov, da bodo lahko kasneje uspešno vodili svoje lastno podjetje. Pogoj za sodelovanje mladih v tem programu ni ustanovitev podjetja, temveč le predhodna priprava poslovnega načrta.


Projekt OPEN EYE 5, v katerem kot posredniška organizacija sodeluje Center za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS, predvideva so-financiranje izmenjav (mobilnosti) približno šestim slovenskim mladim ali bodočim podjetnikom, ki se želijo usposabljati pri izkušenih podjetnikih v tujini in si pri njih nabirati podjetniška znanja in veščine. Prav tako pa bo projekt omogočil približno šest gostovanj za tuje mlade podjetnike pri izkušenih slovenskih podjetnikih, ki bodo izrazili interes za sodelovanje v programu ter pripravljenost gostiti mlade tuje podjetnike in nanje prenašati svoje podjetniške izkušnje in prakse.

Projekt OPEN EYE 5 tako ponuja večkratno priložnost:

- da se mladi podjetniki učijo veščin vodenja in upravljanja svojih podjetij od izkušenih tujih kolegov,
- omogoča izmenjavo izkušenj med njimi,
- spodbuja dostop do novih trgov in iskanje potencialnih poslovnih partnerjev,
- omogoča mreženje med podjetniki in podjetji,
- omogoča izkušenim podjetnikom razviti nove poslovne vezi ter
- izvedeti več o poslovnih priložnostih v državah iz katerih prihajajo mladipodjetniki.

V izmenjavah (mobilnostih) projekta OPEN EYE 5 lahko sodelujejo bodoči podjetniki, ki še nimajo podjetja ali so v fazi ustanavljanja podjetja, mladi podjetniki, ki imajo status podjetnika manj kot tri leta (lahko tudi podjetniki, ki so prevzeli družinsko podjetje in ga vodijo manj kot 3 leta) in si želijo nabirati podjetniških izkušenj v tujini pri t.i. »izkušenih podjetnikih«. Za svojeusposabljanje v tujini prejmejo finančno podporo Evropske komisije prekoposredniške organizacije.

Prav tako lahko v programu sodelujejo izkušeni podjetniki, ki v tem primeruopravljajo vlogo podjetnika gostitelja, ki gosti ter prenaša svoje podjetniškeizkušnje na novega oz. mladega podjetnika. Izkušen podjetnik mora biti lastnikmikro, malega ali srednjega podjetja ali voditi podjetje, ki je registrirano v EU.

Projekt OPEN EYE 5 je odlična priložnost tako za nove kot tudi izkušene podjetnike, ki so pripravljeni deliti svoje izkušnje z mladimi ter izkoristiti priložnosti ter ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki. Poslovne izmenjave, ki lahko trajajo od min. 1 do max. 6 mesecev, lahko pokrivajo katerikoli sektor in se lahko izvajajo kjerkoli v državah EU.

Partnerji projekta:

  • Belgijsko-italijanska gospodarska zbornica, Bruselj, Belgija - nosilec projekta 
  • Inter.Research e.V. – Inštitut za interdisciplinarno raziskovanje, Fulda, Nemčija
  • Hochschule Fulda - University of Applied Sciences, Fulda, Nemčija
  • Cork Institute of Technology, Irska
  • Turun Ammattikorkeakoulu, Turku, Finska
  • Tartu Science Park Foundation TSP, Tartu, Estonija
  • Technische Universiteit Eindhoven, Nizozemska
  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Center za sodelovanje z gospodarstvom, Slovenija

Za več informacij v zvezi s projektom OPEN EYE 5 in programom Erasmus za mlade podjetnike se lahko obrnete na Sebastjana Roso: sebastjan.rosa@zrs.upr.si, 05/663 77 13.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh