MEDA GO TO EUROPE - Okvirni program za povečanje udeležbe sredozemskih držav na področju prehrane, kmetijstva in biotehnologije

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Association de Coordination Technique pour l' Industrie Agroalimentare-ACTIA
Trajanje projekta: 01.11.2006 - 31.10.2009
Program: FP7-FOOD

Glavni namen projekta je spodbujanje vključevanja raziskovalnih institucij ter malih in srednjih podjetij (MSP) iz mediteranskih držav v raziskovalne projekte 7. Okvirnega programa (7. OP) na področju 2. prioritete: Prehrana, kmetijstvo, ribištvo in biotehnologija (PKRB).


Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS) je partner pri projektu MEDA GO TO EUROPE, ki se izvaja v sklopu 6. okvirnega programa EU.

Cilj projekta je doseganje na splošno boljšega, hitrejšega in uravnovešenega izvajanja 7. okvirnega programa EU, predvsem na prioritetnem področju »Kakovost in varnost živil ter prehrane«, preko povečanega vključevanja raziskovalcev iz sredozemskih držav.

V projektu sodelujejo institucije iz 12 držav (8 sredozemskih držav, 6 držav članic EU, 2 državi kandidatki za članstvo v EU), ki lahko raziskovalcem in institucijam nudijo znanje, izkušnje in tehnično podporo pri vključitvi v 7. okvirni program EU.

Aktivnosti v sklopu projekta bodo usmerjene k:
- ustvarjanju mreže organizacij iz sredozemskih držav, ki bodo nudile znanje, usluge in izkušnje raziskovalcem in jih podpirale tudi s pravimi in pravočasnimi informacijami pri uspešnem vključevanju v 7. okvirni program EU - prioritetno področje »Kakovost in varnost živil ter prehrane«,
- povečanju števila in kvalitete manjših in srednjih podjetij, ki sledijo smernicam UE po večji kakovosti in varnosti živil ter prehrane, in se na različne načine vključujejo v to prioritetno področje,
- povečanju sodelovanja med evropskimi in sredozemskimi državami in s tem lažje uveljavljanje pričakovanj sredozemskih držav do določene usmeritve v razvojnih trendih EU.

Vse večje sodelovanje med sredozemskimi državami in državami članicami EU bo vodilo k nastanku skupnega evropskega raziskovalnega prostora, ki bo vključeval tudi sredozemske države kot aktivne članice.

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh