M.O.R.E. - Trženje oljčnih tropin za energetiko

Nosilec projekta: A.R.E. Liguria
Trajanje projekta: 01.11.2007 - 30.04.2010
Program: Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)


Cilj mednarodnega projekta M.O.R.E. je pridelovalcem oljčnega olja ponuditi rešitve za izrabo oljčnih tropin v energetske namene. Projekt bo prispeval k razvoju in uporabi novih tehnologij za ogrevanje in k vzpostavitvi trga z oljčnimi tropinami, ter na ta način povečal uporabo obnovljivih virov energije, zmanjšal energetsko odvisnost in prispeval k varstvu okolja.

 

Partnerske organizacije:

  • Unioncamere
  • Anatoliki SA
  • AGENER-IT
  • UP ZRS
  • IPTPO, Poreč© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh