KNOW US - Soustvarjanje konkurenčnega znanja med univerzami in MSP

Nosilec projekta: Regione Veneto - Direzione sviluppo economico, ricerca ed innovazione
Trajanje projekta: 01.07.2010 - 30.09.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013


Projekt bo prispeval k dvigu konkurenčnosti MSP v strateško pomembnih sektorjih čezmejnega območja Italija-Slovenija s podporo snovanju novih znanj, metod in tehnik za spodbujanje podjetniške inovativnosti v luči trajnostnega razvoja podjetij in družbe kot celote. Rezultati projekta bodo doprinesli k razvoju skupnih inovacijskih projektov tako tehnoloških kot strateških, ki bodo povečali konkurenčno sposobnost MSP v luči trajnostnega razvoja. Projekt bo nenazadnje imel pozitivne ekonomske in okoljske posledice za celotno prebivalstvo vključenega območja. 

Spletna stran projekta KNOW US

 

Partnerske organizacije

 • Regione del Veneto - Direzione sviluppo economico, ricerca ed innovazione;
 • Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale;
 • Polo Innovazione Strategica;
 • CCIAA VE, Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, università e ricerca;
 • Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica dell’Università degli studi di Udine (DIEGM);
 • Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica dell’Università degli studi di Udine (DIEGM);
 • Polo Tecnologico di Pordenone SCpA;
 • Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, Camera di Commercio di Udine,
 • Univerza na Primorskem Fakulteta za management;
 • UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske,
 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper – Evropska podjetniška mreža/Università del Litorale, Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria – Network Europeo per le imprese,
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Primorska gospodarska zbornica Koper,
 • Università degli Studi di Ferrara;
 • Regione Emilia Romagna – Direzione Attività Produttive

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh