Gymnasium 3 - Pridobivanje podjetniških veščin in znanj

Nosilec projekta: Evropska komisija
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 01.01.2013
Program: Erasmus za mlade podjetnike


Projekt GYMNASIUM 3 je sofinanciran v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Namen programa je so-financirati podjetniška usposabljanja mladih oz. bodočih podjetnikov pri izkušenih podjetnikih v drugi državi EU. Cilj programa je, da si mladi pridobijo podjetniških veščin in znanj od izkušenih podjetnikov, da bodo lahko kasneje uspešno vodili svoje lastno podjetje. Pogoj za sodelovanje mladih v tem programu ni ustanovitev podjetja, temveč le predhodna priprava poslovnega načrta.


Projekt GYMNASIUM 3, v katerem kot posredniška organizacija sodeluje UP ZRS-Center za sodelovanje z gospodarstvom, predvideva so-financiranje izmenjav (mobilnosti) šestim slovenskim mladim ali bodočim podjetnikom, ki se želijo usposabljati pri izkušenih podjetnikih v tujini in si pri njih nabirati podjetniška znanja in veščine. Prav tako pa bo projekt omogočil šest gostovanj za tuje mlade podjetnike pri izkušenih slovenskih podjetnikih, ki bodo izrazili interes za sodelovanje v programu ter pripravljenost gostiti mlade tuje podjetnike in nanje prenašati svoje podjetniške izkušnje in prakse.

Projekt GYMNASIUM 3 tako ponuja večkratno priložnost:

  • da se mladi podjetniki učijo veščin vodenja in upravljanja svojih podjetij od izkušenih tujih kolegov,
  • omogoča izmenjavo izkušenj med njimi,
  • spodbuja dostop do novih trgov in iskanje potencialnih poslovnih partnerjev,
  • omogoča mreženje med podjetniki in podjetji,
  • omogoča izkušenim podjetnikom razviti nove poslovne vezi ter
  • izvedeti več o poslovnih priložnostih v državah iz katerih prihajajo mladi podjetniki.

V izmenjavah (mobilnostih) projekta GYMNASIUM 3 lahko sodelujejo bodoči podjetniki, ki še nimajo podjetja ali so v fazi ustanavljanja podjetja, mladi podjetniki, ki imajo status podjetnika manj kot tri leta (lahko tudi podjetniki, ki so prevzeli družinsko podjetje in ga vodijo manj kot 3 leta) in si želijo nabirati podjetniških izkušenj v tujini pri t.i. »izkušenih podjetnikih«. Za svoje usposabljanje v tujini prejmejo finančno podporo Evropske komisije preko posredniške organizacije.

Prav tako lahko v programu sodelujejo izkušeni podjetniki, ki v tem primeru opravljajo vlogo podjetnika gostitelja, ki gosti ter prenaša svoje podjetniške izkušnje na novega oz. mladega podjetnika. Izkušen podjetnik mora biti lastnik mikro, malega ali srednjega podjetja ali voditi podjetje, ki je registrirano v EU.

Projekt GYMNASIUM 3 je odlična priložnost tako za nove kot tudi izkušene podjetnike, ki so pripravljeni deliti svoje izkušnje z mladimi ter izkoristiti priložnosti ter ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki. Poslovne izmenjave, ki lahko trajajo od 1 do 6 mesecev, lahko pokrivajo katerikoli sektor in se lahko izvajajo kjerkoli v državah EU.

Pogoj za sodelovanje mladih/bodočih podjetnikov je predhodna priprava poslovnega načrta, ki je pogoj za registracijo v bazo podjetnikov. Ko najdejo ustreznega tujega izkušenega podjetnika-gostitelja pa morajo v sodelovanju z njim oblikovati plan aktivnosti usposabljanja za čas izmenjave v okviru mobilnosti.

 

Partnerske organizacije

  • Gospodarska zbornica iz Benetk (Italija) - nosilec projekta
  • Gospodarska zbornica iz Cantabrie (Španija)
  • Italijansko-Slovaška gospodarska zbornica (Slovaška)
  • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Center za sodelovanje z gospodarstvom (Slovenije)

 

Kontaktna oseba

Sebastjan Rosa
+386 5 663 77 13
sebastjan.rosa@zrs.upr.si
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh