FIDES – OD INTELEKUTALNE LASTNINE DO POSLOVANJA: Razvoj okolja za zagon podjetij

Nosilec projekta: Javna agencija za tehnološki razvoj, Slovenija
Trajanje projekta: 01.04.2011 - 01.08.2013
Program: Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007–2013


Projekt se osredotoča na problematiko pretvorbe znanja in tehnologij v komercialne rezultate ter na poznavanje in upravljanje s pridobljenimi pravicami intelektualne lastnine.

želi osvestiti širšo ciljno publiko o pasteh in priložnostih, ki jih pri tem predstavlja (ne)poznavanje področja intelektualne lastnine.

Projekt FIDES je usmerjen k realizaciji pregleda nad potenciali razvoja v regiji. Aktivnosti so zastavljene tako, da izboljšujejo storitve podpornega okolja. S svetovanjem na področju intelektualne lastnine in njenega vpletanja v poslovne modele tehnoloških podjetij bodo podane možnosti za aktivno iskanje poti za realizacijo inovativnih idej.

 

Spletna stran projekta FIDES

 

Partnerji projekta:

 

Financer:

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in je delno financiran s strani Evropske unije preko Instrumenta zapredpristopno pomoč.

 

Več informacij:

Katja Cergol

T: +386 5 66 37 780

E: katja.cergol@zrs.upr.si
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh