F.L.A. - Razvoj lesne in pohištvene verige za oskrbo v Jadranskem prostoru

Nosilec projekta: ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Trajanje projekta: 01.04.2010 - 30.09.2012
Program: Program čezmejnega sodelovanja IPA Jadran 2007–2013


Foto: Kick off meeting v Trstu, maj 2011

 

Splošni cilj projekta je postaviti temelje za trajnostni razvoj lesne oskrbovalne verige na Jadranu z oblikovanjem skupne strategije za glavne akterje na območjih, ki jih zajema program (proizvodni okraji, podjetja, raziskovalni centri in univerze, gospodarska zbornica, itd .), izboljšanje trenutne sinergije in tehnološke vrzeli, če je prisotna (splošni cilj programa). Cilj bo dosežen predvsem s spodbujanjem in izmenjavo informacij ter komunikacijo med subjekti, ki sodijo v dobavno verigo Jadrana.

Specifičen cilj je okrepiti izmenjavo informacij med območji, kjer poteka oskrba z lesom (Puglia, Veneto, Abruzzo, Slovenija, Albanija, Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina) z oblikovanjem informacijskih in komunikacijskih mrež, vzpostavljenih s pomočjo Mednarodnega centra za koordinacijo in nacionalnih centrov za usklajevanje. Ta mreža se bo osredotočila na ustvarjanje poslovnih priložnosti, prenos inovacij (tudi s pospeševanjem ustvarjanja skupnih projektov) in dobrih praks, povezanih z upravljanjem vseh faz dobavne verige za spodbujanje uporabe okolju prijaznih rešitev in za prilagoditev predpisom in mednarodnim standardom (tudi z organiziranjem tehničnih delavnic). To bi vključevalo skupno upravljanje proizvodne verige na področju Jadrana.

Temeljni vidik integracije bo razvoj ITC sistema za prestrukturiranje proizvodnje na obravnavanem območju, ki bo opredeljen z namenom, da bi razvil razvije svojo produktivnost in izboljšal svojo logistično učinkovitost. Projekt bo ocenil uporabo inovativnih tehnologij in metod za upravljanje proizvodnje in dobavne verige, da bi izboljšal kakovost povezav in zmanjšal časa transporta.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh