EIC & IRC Slovenia (EEN3) - EIC in IRC storitve v podporo podjetništvu in inovativnosti v Sloveniji

Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan-koordinator projekta
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2014
Program: Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)


Namen projekta je nuditi celovite podporne storitve za slovenska mala in srednja podjetja za njihovo interancionalizacijo, prenos tehnologij, znanj in inovacij ter vključevanje podjetij v raziskovalno-razvojne projekte, v okviru katerih nastajajo novi inovativni produkti, tehnologije ali storitve.

Spletna stran projekta EEN

Partnerske organizacije 

  • CIMRS,
  • GZS,
  • OZS,
  • Mariborska razvojna agencija,
  • UP ZRS© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh