KTT- Konzorcij za prenos tehnologij

Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan
Trajanje projekta: 01.05.2013 - 30.10.2014
Program: Nacionalni projekt Javnega razpisa za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnosti prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014


Šest javnih raziskovalnih organizacij, je vzpostavilo konzorcij, ki opravlja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014. Konzorcij predstavlja podporno okolje, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije SPIRIT. Osnovno poslanstvo konzorcija je pomoč pri trženju intelektualne lastnine. Konzorcij v letih 2013 in 2014 pod določenimi pogoji financira:

  • pomoč pri zavarovanju ter trženju intelektualne lastnine (ocena tehnologij, trga in možnosti komercializacije tehnologij, patentiranje, licenciranje, ustanavljanje spin-out podjetij) in
  • pomoč pri pripravi sporazumov o varovanju poslovnih skrivnosti (NDA), pogodb o prevzemu in trženju tehnologij.

Spletna stran KTT 

Člani konzorcija so: Institut "Jožef Stefan" (IJS), Kemijski inštitut Ljubljana (KI), Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Univerza v Ljubljani (UL), Univerza v Mariboru (UM) ter Univerza na Primorskem Università del Litorale (UP). 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh