Kritiške, odporniške in aktivistične strategije v sodobni umetnosti in kulturi (Z6-2333)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: dr. Polona Tratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2011
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt


Sodobne kritiške in odporniške prakse v kulturi črpajo iz zapuščine umetniških zgodovinskih avantgard in kritične teorije družbe ter pogosto operirajo z učinki šoka, strategijami izgreda ali škandala. Pozni kapitalizem, ki je v sodobnem času povezan s svobodnim trgom, se je ob koncu 20. st. razširil na ves svet in s svojimi premisami postmodernosti (kroženje, mobilnost, raznolikost mešanje in hibridnost) določa tako ekonomijo kot kulturo. Avantgarde 20. st. lahko razumemo kot del modernega emancipatornega načrta, a danes je teleološka verzija modernosti preživeta, levoheglovski klici po spremembi oz. revolucionarni pozivi, ki bi prinesli očiščujoče izide, pa utopični. Avtorica se v raziskavi ukvarja z vprašanjem, ali danes v kulturi obstajajo modernim oziroma romantičnim avantgardam sorodne tendence oziroma kakšna je sodobna kritiška odpornost kritika, še zlasti v kulturnih praksah, in prek tega pokaže, kakšna je njena funkcija.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh