Religija in seksizem: podoba in položaj ženske v judovsko - krščanski tradiciji (Z6-0211)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2010
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt


Raziskovalni projekt se ukvarja s področjem teologije kulture evropsko-slovenskega religijskega prostora ter primerjalnimi ženskimi religijskimi študijami (primerjalna študija med obravnavanjem žensk v dveh večjih svetovnih verstvih: judovstvu in krščanstvu) in ožje z analizo modelov, ki omogočajo sodobno razumevanje mesta in vloge medkulturnega pojava feministične teologije v okviru verskega feminizma in diskurza med-religijskih ženskih študij (judovsko-krščanskih). Raziskava s pomočjo hermenevtičnega ključa krščanske feministične teologije opozori na prepoznavanje negativnih stereotipov in predsodkov, ter zatirajočih mehanizmov, ki so se oblikovali skozi preteklost in zaznamovali medosebne odnose in posamezni spol.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh