Vprašanja humanosti v perspektivi kulturnega, znanstvenega in družbenega razvoja Slovenije in nujnost humanistične diskusije (V6-0278)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Dean Komel
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: izr. prof. dr. Rok Svetlič
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2010
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi


- Nov način financiranja visokega šolstva bil lahko imel zelo negativne posledice za same pogoje izvajanja teh študijev, saj se pri tem ne upošteva dovolj posebne znanstvene, kulturne in družbene relevantnosti humanistike; nekatere humanistične institucije že zdaj ne morejo zagotavljati primernih pogojev za svoje delovanje;

- zaradi specifike znanstveno-raziskovalnega dela humanistika potrebuje bolj stabilno in dolgoročnejšo obliko financiranja znanstveno-raziskovalnega dela; za raziskovanje na področju humanistike je pomembno, da projekti potekajo daljše časovno obdobje, na podlagi česar bo mogoče izdajanje temeljnih humanističnih del, ki jih na Slovenskem še nimamo (temeljne znanstvene monografije, razni strokovni slovarji, terminologije, enciklopedije ...)

- privatne institucije na področju humanistike so pri nas še vedno obravnavane kot izjeme in zanje tudi ni pravih vzpodbud;

- zastopanost humanistike v osnovnošolskih in srednješolskih programih izobraževanja je navidez dovolj široka. Podrobnejši pregled pa pokaže številne vsebinske pomanjkljivosti in neustreznosti, tako da je kvaliteta dosežene humanistične izobrazbe na teh ravneh izobraževanja vprašljiva;

- razvijanje humanistike je izredno za delovanje kulturnih institucij, kot so muzeji, gledališča, umetniški in znanstveni arhivi; poseben problem, hkrati pa tudi svojevrstno priložnost za promocijo Slovenije, predstavlja skrb za kulturno dediščino;
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh