Zloraba alkohola med slovensko mladino (V5-0288)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Anja Zalta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi


Osrednji cilj raziskovalnega projekta bo celovita analiza uporabe in zlorabe alkohola med slovensko mladino s ciljem oblikovati strokovne iztočnice in strategije za učinkovito delovanje na področju preprečevanja zlorabe alkohola med mladimi v Sloveniji.
V okviru projekta se bo tako ugotavljalo: razširjenost uporabe/zlorabe alkohola med mladimi, odstotek pivcev mlajših od 15 let, kot eden od bolj tveganih segmentov, temeljne vzroke uporabe/zlorabe alkohola med slovensko mladino, zaznavanje in percepcija problematike zlorabe alkohola med mladimi, vrednotne orientacije mladih v Sloveniji v povezavi z uporabo in zlorabo alkohola, kakšni so načini preživljanja prostega časa mladih v Sloveniji, potrebe in želje mladih po (aktivnem) preživljanju prostega časa, kakšna je gibalna aktivnost mladih v okviru preživljanja prostega časa, razlike v odgovarjanju na naštete sklope raziskovalnega problema glede na demografske značilnosti vzorca, zajetega v raziskavo (spol, starost, kraj bivanja, verska pripadnost ipd), razlike v odgovarjanju glede na regije, razlike pri zlorabi alkohola glede na posamezne skupine migrantov ter drugo.

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh