Fenomenologija razumevanja demokracije in državnosti v Sloveniji in Evropi (J6-7240)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: dr. Valentin Hribar
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: izr. prof. dr. Rok Svetlič
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Pomen spoštovanja človekovih pravic, demokratih načel in medkulturne strpnosti ima v današnji politični kulturi središčno vlogo, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Pogoj za praktično funkcioniranje teh temeljnih praktično-filozofskih orientacij je razvita teoretična misel praktične filozofije.

V Sloveniji je prisotno izrazito pomanjkanje tovrstnih temeljnih humanističnih raziskav, ki daleč zaostajajo za družboslovnimi. Pričujoči projekt želi z raziskavo temeljnih mest praktične filozofije prispevati pomembna dognanja na teh področjih, kar bo nedvomno prispevalo k utrjevanju demokratičnih načel in pravne evropske kulture.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh