Medgeneracijski dialog za kakovostno bivanje (V5-0421)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: dr. Ivan Janez Štuhec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 31.08.2010
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi


S projektom smo si zadali cilj, da pripravimo strokovne podlage za uvajanje medgeneracijskega dialoga v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in ustanovah socialnega varstva. Za doseganje omenjenega cilja smo najprej skušali ugotoviti, kakšno je stanje na tem področju v svetu, kaj nam ponujajo primeri dobre prakse in kaj teoretične podlage. Ugotovili smo, da je anglo-ameriški svet na tem področju najbolj napreden, inovativen in je bil prvi, ki je predvsem preko civilne pobude državljanov odgovoril na pojav starajoče se družbe. Tako v okviru združenja Generations United (Združene generacije) od leta 1997 naprej lahko sledimo številnim pobudam medgeneracijskega dialoga. V združenje je neposredno ali posredno vključenih več kot 70 milijonov Američanov. Generations United so bile pobudnik ustanovitve Mednarodnega sveta za aktivno staranje (International Council on Active Aging). ICAA danes povezuje več kot 7500 organizacij po svetu. V nemško govorečem prostoru deluje podoben Projektni urad »Dialog med generacijami« (Projektebüro »Dialog der Generationen«, DG) s sedežem v Berlinu, ki je podobna organizacija kot Generations United v ZDA, s to razliko, da so slednji nastali iz dveh civilnih združenj in delujejo po principih prostovoljstva in nevladnih organizacij, medtem ko je nemški urad postal državno subvencionirana ustanova, ki ima sicer svoj izvor v civilni pobudi. Od leta 2003 izhaja edina serijska publikacija na temo medgeneracijskih odnosov - Časopis za medgeneracijske odnose (Journal of IntergenerationalRelationships), ki jo izdajajo v okviru Generations United. V slovenskem prostoru se s to problematiko največ in najbolj sistematično ukvarja Inštitut Antona Trstenjaka, ki tudi izdaja revijo Kakovostna starost s podnaslovom Revija za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Revija je pričela izhajati leta 1997 in se od vsega začetka ukvarja s problemom medgeneracijskosti. Tako na področju prostovoljstva kakor na področju različnih inovativnih oblik sobivanja med generacijami in tudi na ravni institucionalnih sprememb lahko ugotavljamo, da je vprašanje staranja populacij z leti postalo vse bolj aktualno tako na ravni medosebnih odnosov kot na ravni institucionaliziranih oblik medgeneracijskega dialoga. Medgeneracijsko vprašanje stopa v ospredje političnih interesov, ekonomskih, socialnovarstvenih, vzgojno-izobraževalnih in ne nazadnje tudi kulturnih in verskih zadev. Človeštvo na tem področju stoji pred novimi izzivi, in če teh vprašanj ne bomo vključili v vzgojno-izobraževalne procese, bodo konflikti, ki so neizbežni, toliko težje obvladljivi. Kot primer dobre prakse predstavljamo do zdaj edini znani institucionalizirani projekt medgeneracijskega dialoga v Sloveniji, ki ga izgrajuje Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru. V tem kontekstu se razvija tudi medgeneracijska pedagogika kot teoretična podlaga za delovanje tako kompleksnega sistema, ki združuje pod isto streho vse generacije.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh