Razumevanje identitet kulturnega sveta kot osnova študija humanistike (L6-5396)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Raziskava "Razumevanje identitet kulturnega sveta kot osnova študija humanistike"je usmerjena v filozofsko obravnavo koncepta kulturnega izkustva sveta in konstitucije študija humanistike. Osnovna problematika se odpira z določitvijo razmerja med enotnostjo in različnostjo pojmovanja kulturnega sveta, pri čemer bodo posebej poudarjene razlike med tradicionalnimi in modernimi, znanstvenimi in umetniškimi, religiozno-mitskimi in osebnimi izkustvi kulture ter med medkulturno idenititeto in toleranco. Na tej podlagi se pokaže kompleksnost konstitucije humanističnega študija danes in nakažejo možne metode raziskovanja ter prenosa humanističnega znanja v univerzitetni pedagoški proces.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh