Analiza deljenih medkulturnih vrednot kot dejavnik demokratičnega upravljanja in odločanja (L6-9486)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: dr. Jan Bednarich
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Globalizacija kot pojav svetovnih razsežnosti je pomemben izziv za družbene strukture z začetka novega tisočletja. Globalizacija zlasti spreminja ustaljene razvojne trende in scenarije, vključno z elementi, ki vplivajo na zunanje in notranje oblike civilne udeležbe pri upravljanju ter na državljanstvo in vodenje države kot tako. Ta proces spremlja vse večji vpliv IKT tehnologij na vsakdanje življenje v smislu interoperabilnosti in povezljivosti.
Kakor dokazuje več nedavnih dogodkov na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni, nastanek globalizirane družbe vključuje tveganja, ki so prisotna celo v domnevno neproblematičnih najmanjših družbah in skupnostih. V tem smislu je treba oblikovanje sklopa skupnih vrednot, ki se je že uveljavil z imenom univerzalnih človekovih pravic, dopolniti z natančno filozofsko analizo deljenih medkulturnih vrednost ter s tem ustvariti pragmatični instrument za upravljanje in odločanje. Fenomenološki pristop je sposoben ugotoviti razširjene medkulturne prakse, ki delujejo v evropski in slovenski družbi, ter opredeliti in razvijati njihov potencial pri uresničevanju trajnostnega, spoštljivega in neizključujočega demokratičnega upravljanja. Razumevanje medkulturnih razsežnosti sodobnih družb in medsebojnega razmerja med nacionalnimi kulturnimi identitetami in drugimi identitetami je, ob primernem upoštevanju evropske raznolikosti in globaliziranega sveta, temeljnega pomena za oblikovanje na znanju temelječe državljanske sposobnosti.
Pridobitev občutka za za demokratično “odgovornost” do teh vrednot in dejavne udeležbe državljanov je pomemben korak pri izgradnji deljenega razumevanja in spoštovanja razlik in podobnosti v evropskih kulturah, ustanovah, zgodovinah, jezikih in vrednotah. Kulturna in izobraževalna dimenzija medkulturne analize, ki med drugim upošteva ključno vlogo IKT tehnologij, pomembno vpliva na dolgoročno vzdržnost upravljanja družb, ki se spopadajo z globalnimi izzivi, kot uporabno sredstvo za zagotavljanje solidarnosti in razširjanje kulture spoštovanja, še zlasti pri krepitvi socialne kohezije, pri čemer so humanistične znanosti dejansko pozvane k sooblikovanju takega državljanstva in vodenja, ki zna utrditi obstoječe vezi med znanostjo, demokracijo in zakoni ter spodbujati medsebojni dialog med (politično) znanostjo in kulturo.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh