Vodja projekta: dr. Valentin Hribar
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: izr. prof. dr. Rok Svetlič
Trajanje projekta: 01.09.2005 - 31.08.2008
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Demokratični eksperimentalizem: pragmatistični in medkulturni pogled (J6-0238)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Etika živali kot paradigma etike trajnostnega razvoja (J6-3614)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Teološki ekofeminizem in sodobna ekološka kriza (J6-3611)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2013
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Dialog v globalni multikulturni družbi (J6-4139)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Janez Juhant
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Med politiko in etiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja (J6-5565)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Lenart Škof
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 31.07.2016
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Razumevanje identitet kulturnega sveta kot osnova študija humanistike (L6-5396)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Jan Bednarich
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2010
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Polona Tratnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2011
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Zloraba alkohola med slovensko mladino (V5-0288)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Anja Zalta
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Dean Komel
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: izr. prof. dr. Rok Svetlič
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2010
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Etika v izobraževanju za trajnostni razvoj (V5-0441)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 31.08.2010
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Medgeneracijski dialog za kakovostno bivanje (V5-0421)

Inštitut za filozofske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: dr. Ivan Janez Štuhec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2008 - 31.08.2010
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh