Vzhodnojadranski prostor med Beneško republiko in Habsburško monarhijo v poznem srednjem in zgodnjem novem veku

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija - Hrvaška


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh