Zaščita slovenske manjšine v Italiji - odprti problemi, pravno politični okvir in strategije izboljšanja položaja (V5-0270)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


Cilj projekta, ki bo izrazito interdisciplinaren, saj pri raziskavah sodelujejo pravniki, zgodovinarji, sociologi, geografi idr., je znanstvena analiza zaščite slovenske manjšine v Italiji od izglasovanja t. i. zaščitnega zakona št. 38 iz leta 2001 do danes. Zaščita manjšine v Italiji ostaja namreč odprto vprašanje. Italijanske vlade in državne institucije so od 1866, ko so pod Italijo prišli prvi Slovenci (Beneška Slovenija), vodile politiko, ki Slovencev kot manjšine ni ščitila temveč jih je v različnih obdobjih bolj ali manj diskriminirala.
Projekt bo, izhajajoč iz zgodovinskega konteksta, preučil današnje stanje zaščite manjšine na pravnem, političnem in družbenem področju, cilj projekta pa je ponuditi konkretne strokovne in razvojne rešitve za realizacijo njene zaščite. Pri analizah položaja ter predlaganih rešitvah se bodo raziskave in aktivnosti odvijale v več problemskih sklopih, ki bodo pogojevali način raziskav oziroma eventualno terensko delo.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh