Severni Jadran v primerjalni perspektivi: Reka, Koper in Trst od leta 1867 do leta 1941

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Hrvaška


Projektno sodelovanje temelji na primerjalni analizi razvoja gospodarskih, demografskih, socialnih, jezikovnih, etničnih in drugih specifik razvoja nekaterih ključnih severno-jadranskih trgovskih in industrijskih, a hkrati tudi kulturnih in političnih središč – Reke, Kopra in Trsta. Časovno zajema obdobje od leta 1867, ko se je habsburška monarhija razdelila na avstrijski in ogrski del do leta 1941, ko so sile osi napadle Kraljevino Jugoslavijo. Eden od ciljev projekta je preučiti razvoj gospodarskih, migracijskih, političnih in kulturnih tokov ter transferjev, predvsem takih, ki so bistveno vplivali na današnje evropske in globalne integracijske procese. Raziskovanje se tako med drugim osredotoča na podobnosti in razlike pristaniškega značaja Kopra, Trsta in Reke, na vpliv geopolitičnih sprememb, sprememb državnih meja, vojaških in strateških interesov ter politično-ideoloških prvin na etnični in družbeni sestav mest in zaledij ter na vpliv različnih družbeno-političnih sistemov na kulturno, arhitektonsko in splošno družbeno podobo urbanih prostorov (vloga in uporaba spomenikov in komemorativnih praks).
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh