Zgodovina slovenskega Primorja od 16. stoletja do novejše dobe (J6-6227)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Namen projekta je poseči na področja, ki so v dosedanjih znanstvenih analizah zaostajala ali ostajajo neobdelana v zgodovinopisju o teritoriju zahodne Slovenije. Po drugi strani bo projekt združeval analize, ki jih je naš inštitut opravljal že doslej, z analizami političnih, socialnih in gospodarskih dejavnikov v luči novejših evropskih raziskav. Vsebinsko se projekt deli na več sklopov raziskav, pri čemer je njegova rdeča nit usmerjenost v analize tistih tematik, kjer so »vrzeli« v dosedanjem raziskovanju zgodovine zahodne Slovenije najbolj očitne. Nove pristope pri zgodovinskih raziskavah je namreč treba vzpostaviti na naslednjih področjih: pravni zgodovini, zgodovini migracij, demografski zgodovini, politični zgodovini, gospodarski zgodovini, zgodovini vsakdanjika.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh