Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980–1992 (J6-6832)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2014 - 30.06.2017
Program: temeljni raziskovalni projekt


Namen projekta je historična rekonstrukcija delovanja slovenskih diplomatov in drugih zunanjepolitičnih akterjev v kontekstu razpadanja Jugoslavije in osamosvajanja Slovenije ter velikih sprememb v mednarodni politiki v obravnavanem obdobju. Projekt se umešča v kontekst preučevanja diplomatske zgodovine, ki se šele v zadnjih letih konstituira kot samostojna smer znotraj slovenskega zgodovinopisja. Hkrati pomeni nadaljevanje prve sistematične raziskave sodobne slovenske diplomatske zgodovine v okviru projekta Slovenci v jugoslovanski diplomaciji in v zunanjepolitičnem delovanju 1941–1980, ki smo ga v letih 2011-2014 izvajali na UP ZRS v Kopru.

Čeprav je bilo naslednje obdobje od 1980 do 1992 prelomno, so dosedanje znanstvene raziskave zunanjepolitičnih vidikov razpadanja Jugoslavije in osamosvajanja Slovenije omejene le na glavne diplomatske poteze slovenskega vodstva v letu 1991, medtem ko so republiške zunanjepolitične pobude v osemdesetih letih skoraj povsem spregledane.

Vsebinsko je projekt razdeljen na tri med seboj povezane sklope: 1) Republiška zunanjepolitična pobuda v osemdesetih letih; 2) Oblikovanje zunanje politike samostojne države; 3) Odnos velikih sil do Jugoslavije in njene razdružitve. Raziskava temelji na kritični analizi in interpretaciji zgodovinskih virov in relevantne literature, njen izvirni del pa se opira na arhivske (v Ljubljani, Beogradu, Londonu, Berlinu itd.) in ustne vire.

Projektna skupina se osredotoča na manj znana ozadja oblikovanja diplomatske mreže nove države, dvojne funkcije Slovencev v jugoslovanskem diplomatskem korpusu, odnose z drugimi jugoslovanskimi republikami in vloge srednjeevropskih držav pri prizadevanjih za mednarodno priznanje Slovenije. Z zapolnjevanjem vrzeli v poznavanju delovanja slovenskih diplomatov in zunanjepolitičnega konteksta osamosvajanja Slovenije se bodo sodelujoči raziskovalci bolj enakovredno vključili v širšo razpravo o mednarodnih vidikih razpadanja Jugoslavije, za katero v mednarodni strokovni javnosti še vedno vlada veliko zanimanje. Izsledki raziskave bodo obenem uporabni tudi za znanost o mednarodnih odnosih, politično geografijo, mednarodno pravo in ekonomijo ter nenazadnje za Ministrstvo za zunanje zadeve RS, ki bo pridobilo zgodovinsko študijo o začetkih svojega delovanja.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh