Slovenija-Ukrajina: primerjalni vidiki obmorskih regij (18.–20. stoletje)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2012
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Ukrajina


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh