SHARED CULTURE - Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine

Inštitut za zgodovinske študijeMednarodni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2009 - 31.12.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013


Strateški projekt SHARED CULTURE, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev, se ukvarja z valorizacijo in promocijo skupne kulturne dediščine slovensko-italijanskega čezmejnega območja, izhajajoče iz skupne zgodovinske dediščine vplivov Beneške republike, ki nedvomno predstavljajo pomemben del tudi slovenske nacionalne kulturne identitete.

S sodelovanjem Univerze v Benetkah, Univerze v Vidmu, Dežele Veneto, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Mestne občine Koper in Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, bo v okviru projekta SHARED CULTURE raziskana, strokovno obnovljena in javnosti predstavljena palača na Kreljevi 6 v starem mestnem jedru Kopra. Raziskave in ustrezne predstavitve bodo potekale tudi na ozemlju Dežele Veneto, s poudarkom na arheoloških najdiščih »Altino« in »Concordia Sagittaria« in Furlanije.

Poleg tega je bil v okviru projekta ustanovljen Meduniverzitetni center za beneško zgodovino in kulturno dediščino, ki bo imel sedež v obnovljeni palači na Kreljevi 6. Področje njegovega delovanja bo preučevanje, prezentiranje ter s pomočjo sodobne informacijske tehnologije dokumentiranje in s tem ohranjanje snovne ter nesnovne kulturne dediščine. Obravnavane teme bodo segale na področja zgodovine institucij, družbe in ekonomije do kulture, jezika, umetnosti in arhitekture beneškega obdobja. Sodelavci Univerze v Benetkah in Univerze v Vidmu v sodelovanju s kolegi Univerze na Primorskem bodo v okviru projekta izpeljali izbor, nabor in digitalizacijo zgodovinskih gradiv za potrebe Meduniverzitetnega centra. V okviru projekta bodo pridobljeni znanstveni in strokovni rezultati javnosti predstavljeni na različnih znanstvenih in poljudnih dogodkih.

 

Partnerske orgnizacije

  • Univerza v Benetkah,
  • Univerza Udine,
  • Regione Veneto,
  • MOK,
  • ZVKDS,
  • CAC- Capodistria© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh