Problemi zgodovine slovensko-italijanskih odnosov (J6-0207)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Namen projekta je raziskava ključnih prelomnic 20. stoletja na relaciji slovensko-italijanskih odnosov. Historična rekonstrukcija dogodkov je bila sicer že obdelana, vendar se njihova interpretacija razlikuje v posameznih nacionalnih zgodovinopisjih. Težišče raziskave bo usmerjeno na odnos historiografij do štirih najpomembnejših prelomnic:
- prvo povojno obdobje in odnos fašistične politike do Slovencev;
- obdobje druge svetovne vojne in vloga Italije pri napadu na Slovenijo (Jugoslavijo);
- aretacije, deportacije in izvensodne usmrtitve (t. i. vprašanje fojb) po kapitulaciji Italije;
- izseljevanje Slovencev po prvi svetovni vojni v primerjavi z izseljevanjem Italijanov po koncu druge svetovne vojne (»esodo«) in spremembe strukture prebivalstva.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh